Odakkitap stoklarında 277,508 çeşit kitap bulunmaktadır
Odakkitap

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) İNTERNET SAYFASI ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

“odakkitap” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. “odakkitap” tarafından işletilmekte olan www.odakkitap.com internet sitemizi ziyaret ederek elektronik ortamdaki kitapçı, yayıncı üyelik başvuru formlarını doldurmak suretiyle üye kaydı oluşturmanız ve üyelik için gerekli işlemleri yapmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; internet sayfası üzerinden kitapçı, yayıncı üyelik başvurusunda bulunan, üye kayıt formunu dolduran, ürün veya hizmet alan üyelerimizi kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1. VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Point İnternet Teknolojileri ve Lojistik Anonim Şirketi (“odakkitap”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

“odakkitap” ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimiz tarından işletilen www.odakkitap.com internet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden kitapçı, yayıncı üyelik başvuru kaydının oluşturulması, üye girişinin sağlanması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. Üyelik kaydının oluşturulmasından sonra sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, adres, ödeme, onay süreçlerini sürdürerek, internet üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini, sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, kargo ve teslimat süreçlerini yerine getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme , faaliyetlerini yerine getirmek, ileti yönetim sistemi kapsamında onay süreçlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kişisel verileriniz kanunun 4., 5., 6. maddeleri ve ilgili mevzuat gereği işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, üyelik numarası, üyelik profil bilgisi,
İletişim Bilgisi: Telefon, elektronik posta, teslimat ve fatura adres bilgileri
Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulan üyelik kayıt bilgileri, firma bilgisi, kitapçı, yayıncı başvuru bilgisi, sipariş talep bilgisi, sepet, puan bilgisi,
İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.
Pazarlama Bilgisi: İnternet çerez bilgisi, cep telefonu, elektronik posta mesaj bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz şirketimizle paylaşılmamaktadır.
Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Üyelik kaydı oluşturulması kapsamında, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi veya mağazalarımızda doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.
Finans Bilgisi: Vergi Kimlik Numarası, Fatura bilgileri, ödeme, hediye çeki, finans bilgisi.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş/çözüm ortaklarımıza, teslimat süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kargo firmalarına, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, danışmanlarımıza, şirket temsilcilerine, ürün veya hizmet alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerektiğinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz, “odakkitap” tarafından doğrudan, www.odakkitap.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, elektronik ortamda kitapçı, yayıncı başvurusu üye kayıt formunu doldurmanız, üyelik kaydı oluşturmanız, üyelik girişi yapmanız suretiyle elektronik ortamda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; Kanunun 5/2-c maddesi “üyelik kaydının oluşturulması amacıyla internet üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesi “hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f maddesi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan “odakkitap”in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ) :

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Point İnternet Teknolojileri ve Lojistik Anonim Şirketi (“kitapsepeti”), Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Cad. 1584 Sok. No:21 Esenyurt İstanbul adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle kurumsal e-posta adresimiz olan [email protected] adresine, [email protected] kayıtlı elektronik posta (kep) adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.odakkitap.com adresinde yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

Çerez Ayarları

İnternet sitemizde politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

Odakkitap
  0212 4813112
  07:45 - 17:00
  [email protected]